Retourneren

Het herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit hebt gekregen.

Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.

Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van je herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier via https://minibieb.nl/retourformulier. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je direct per e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van het modelformulier dien je de producten terug te sturen.

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
Nadat je gebruik hebt gemaakt van je herroepingsrecht ontvang je alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.
Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 50 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar je specificatie gemaakt zijn, zoals op maat gemaakte kasten voor mini bibliotheken.
  • Zakelijke klanten.
Verberg opmerkingen